Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line

Hình ảnh trước và sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa của từng người

Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line 1Khách hàng sở hữu gương mặt thanh tú hơn sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
(* Lưu ý: Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người)

Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line 2Khuyết điểm xương cằm bạnh được cải thiện triệt để sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
(* Lưu ý: Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người)

Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line 3Khách hàng hài lòng sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
(* Lưu ý: Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người)

Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line 4Gương mặt cân đối hơn sau khi thực hiện gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
(* Lưu ý: Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người)
 

Hình ảnh trước sau thẩm mỹ Gọt mặt V line 5Hình ảnh khách hàng trước và sau khi gọt mặt Vline tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
(* Lưu ý: Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người)BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN